LOPANGO YA BANKA

BISO

Lingala

 

Lopango ya Banka ekelami na Mobu 1997 na Wuppertal (Allemagne) epayi ya Wabuza Nkaka.

Ntina n'ango ezalaki mpe ezali koluka Nzela ya kososolisa mpe kolamusa Bilenge na maye matali Bobiso, Masapo, Nkwankolo, Bonkoko.

Makambo manso mazalaki kolobama na Lingala, mpamba te tozuaki Mokano ya kobatela mpe kokolisa Minoko na Biso.

Na Mobu 2003 toye kozua Likanisi ya kotia Mabanzo na Biso na Mindule na lolenge ya Hiphop, mpona kokoka kokabola Makanisi na Biso na Bilenge misusu.

 

Mokili eye koyeba Biso na Mobu 2006 ntango tobimisaki Nzembo na Biso ya liboso na Kombo ya „Telema mpona Kongo“, sima n`ango „Loyembo la Lokumu“, ezalaki mbala ya liboso eyembama na Lingala.

„ Bifuku Mitano“ eye kolanda, elobeli 5000000 Baweyi baye bakufaki na Mboka ya Kongo.

Na Mobu 2008 nde Palaku na biso na „Kombo ya Kongo Bololo“ eye kobima, ezalaki mpe Palaku ya liboso oyo eyembami mobimba na Lingala ya solo.

Mpamba te epesaki biso Nzela ya kobeta Mindule na Bamboka ebele elongo na B`alanga Nzembo lokola Dead Prez, Ice cube, Patrice.

Lopango ya Banka tozali kokoba na Bolingo, Bwania mpe Salongo ya Bonkoko.

Tozali kosenga na Bayindo banso tozua biso moko Mokano ya kokolisa Bobiso, lokola mpe kozala na Bomoko na kati na Biso. Nkaaaaaa!!!

NDULE

BILILI

Lopango ya Banka-Mwasi. V eng

Lopango Ya Banka - Eyano (Chegue)

Nka1-Mbonge (Waya) Long Version

Lopango Ya Banka - Ndule Ya Bakin

BOSIMBI

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Management and Bookings: Naomi Reid

 

            chanyaculture@gmail.com

Copyright  2016